Ordningsregler

 1


Ordningsregler Tornedalens Lokala Kennelklubb

 • På våra aktiviteter såsom föreläsningar, kurser, träffar mm så råder strikt ägaransvar.
 • Tornedalens Lokala Kennelklubb ansvarar ej för skador på djur, människor eller egendom.
 • Alla hundar måste vara vaccinerade och försäkrade. Kontroller förekommer.
 • Rasta hunden innan och plocka alltid upp efter din hund.
 • Du får ej delta med din hund om din hund är sjuk, har eller att du misstänker att din hund har kennelhosta, noskvalster eller andra smittsamma sjukdomar. Respektera karenstider.
 • Kom i tid om det finns tidsangivelser på aktiviteter.
 • Lämna aldrig din hund i varm bil. 
 • Din hund ska vara kopplad, utom vid träning, tävling eller kurser där moment kräver lös hund. Tänk på att ha hunden kopplad när du släpper ut den ur bilen, det kan finnas andra hundar och människor i närheten.
 • Flexikoppel får ej användas på våra aktiviteter.
 • Låt sunt förnuft råda och kom ihåg att det är du som är ansvarig för din hund i alla lägen.
 • SKK:s grundregler gäller (http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/Grundregler-SKK-2014-S7.pdf)

 

Detta gör att vi tillsammans kan få en trygg och bra miljö för våra hundar, vår omgivning och våra kamrater!